Cilje

Občutljivo

Razvoj

Sodelovanje

INKLUZIVNI TURIZEM

INKLUZIVNI TURIZEM je projekt, sofinanciran s programom Erasmus + Evropske unije (2017-1-ES01-KA202-038574)

Povečati ozaveščenost o sposobnostih

Povečati ozaveščenost o sposobnostih za zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami v inkluzivnem turizmu in povečati njihov dostop na trg dela.

Povečati ozaveščenost o potencialu

Povečati ozaveščenost o potencialu vključujočega in dostopnega turizma za konkurenčnost turističnega sektorja.

Razviti vsebino usposabljanja

Razviti vsebino usposabljanja, gradivo in orodja, namenjeno osebam s posebnimi potrebami, ki temeljijo na ustrezni prilagoditvi podprtega modela zaposlovanja v.

Prenos znanja in smernic

Prenos znanja in smernic, naslovljenih na strokovnjake sektorja turizma, o tem, kako razviti uspešne poslovne modele v sektorju vključujočega in dostopnega turizma ter kako podpreti invalide kot potencialne zaposlene.

Okrepiti sodelovanje med podjetji na področju turizma

Okrepiti sodelovanje med podjetji na področju turizma in organizacijami ki delujejo na področju podpore osebam s posebnimi potrebami

seznaniti potencialne stranke o potencialu sektorja

Seznaniti potencialne stranke o potencialu sektorja vključujočega in dostopnega turizma ter o tem, kako dostopati do njega